CINEMA
CREACIONS I ARRANJAMENTS MUSICALS PER A LA PUBLICITAT, PER A ORQUESTRES O PER ALTRES FUNCIONS
DISCOTEQUES MÒBILS
ENREGISTRAMENTS
ENVELATS
EQUIPS DE SO I LLUMS
ESCENARIS
ESCUMA
GESTIÓ I PLANIFICACIÓ CULTURAL
GRUPS ELECTRÒGENS
ORQUESTRES O PER ALTRES FUNCIONS
SANITARIS